LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
7451140
tin tức sự kiên
Ban Quản lý Khu Nam thông báo tuyển dụng
Về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống cháy và chữa cháy cao điểm Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Về việc tăng cường ứng phó bão Tembin
Ban Quản lý Khu Nam ban hành QĐ số 75/QĐ-BQLKN ngày 10 tháng 8 năm 2017
Thông báo tuyển dụng
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017 tại Ban Quản lý Khu Nam
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2017
Báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2016 tại Ban Quản lý Khu Nam
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Ban Quản lý Khu Nam
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Ban Quản lý Khu Nam
Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 tại Ban Quản lý Khu Nam
Báo cáo về kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại Ban Quản lý Khu Nam
Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” từ năm 2012 - 2016 tại Ban Quản lý Khu Nam
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2017
Kế Hoạch Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017
Kế Hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính trên địa bàn Khu đô thị Nam Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Biểu mẫu thống kê, báo cáo khối lượng, giá trị đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2016 và định kỳ hàng Quý
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với DA không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt
  Thủ tục thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn