SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
5826476
LIÊN KẾT WEBSITE

 
.
tin mới nhất
  Biểu mẫu thống kê, báo cáo khối lượng, giá trị đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2016 và định kỳ hàng Quý
  Ban Quản lý Khu Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2016
  Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức
  THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

tin tức sự kiện
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam

Lãnh đạo BQLKN đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, theo dõi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2015; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016
  Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
  Công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Ban Quản lý Khu Nam
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(8) 22455137 - Fax: (084)(8) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn