Liên kết website
Số lượt truy cập
11856188
Thủ tục hành chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM

STT

Tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

07 TTHC

1

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình từ cấp I trở xuống (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

Quyết định công bố số 5545/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

  

2

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

3

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.

4

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

5

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng.

6

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.

7

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình

II

Lĩnh vực Quy hoạch


08 TTHC

8

Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

9

Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết

 

10

Thủ tục chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị

 

11

Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

 

12

Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

 

13

Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết

 

14Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng
 
15Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng 

III

Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

02 TTHC

16

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định công bố số 6048/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

 

17

Thủ tục bồi thường danh dự

IV

Lĩnh vực xử lý đơn

01 TTHC

18

Thủ tục xử lý đơn

Quyết định công bố số 2580/QĐ-UBND ngày 01/8/2022

V

Lĩnh vực khiếu nại

02 TTHC

19

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu.

Quyết định công bố số 3720/QĐ-UBND ngày 02/11/2021

20

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai.

VI

Lĩnh vực tố cáo

01 TTHC

21

Thủ tục giải quyết tố cáo

Quyết định công bố số 1955/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

VII

Lĩnh vực tiếp công dân

01 TTHC

22

Thủ tục tiếp công dân

Quyết định công bố số 2141/QĐ-UBND 23/6/2022

 

 

Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn